Limbic Imprint Recoding

Wat is een limbische imprint?

Limbische imprint is de aangeboren capaciteit van het menselijk brein om op een non cognitieve wijze alle informatie uit onze omgeving op te nemen en te memoriseren. Dit gebeurt vanaf het moment van conceptie, doorheen de zwangerschap en geboorte tot en met de kindertijd. Deze imprint heeft een direct effect op het verloop van ons verdere leven. Op de vrienden en partners die we aantrekken, op de manier waarop we handelen en communiceren met anderen, op ons professionele leven en hoe we denken over onszelf, onze medemens en de hele wereld.


Wanneer spreken we van een geboortetrauma?

Veel aspecten van onze geboorte die vaak als ‘normaal’ worden beschouwd, hebben een grote impact op de manier waarop we later in het leven staan. Zoals epidurale, kunstmatige inleiding, navelstreng om de hals, keizersnede, stuitligging, gebruik van tang of vacuümpomp, het snel knippen van de navelstreng, scheiden van moeder en baby na geboorte, besnijdenis, weinig of geen borstvoeding, … Volgens onderzoek van Dr. William Emerson – prenatale psycholoog – leiden al deze ervaringen tot geboortetrauma’s en zijn 95% van alle geboortes in de VS geklasseerd als traumatisch.


Ik ben in een liefdevolle sfeer geboren en opgevoed en toch voel ik me beperkt in mijn leven …

Bij het woord trauma denken we meteen aan gebeurtenissen die een groot fysiek of emotioneel letsel nalaten. Toch hoeft de gebeurtenis op zich helemaal niet traumatisch te lijken.

Bij de geboorte kent de baby zijn allereerste contact met de buitenwereld. Een immens grote ruimte om zich heen, voor het eerst zuurstof in zijn longen, artificieel licht, de zwaartekracht, vreemde handen, direct geluid, … De pasgeborene ervaart dit alles uitermate intens. Dit draagt bij aan het shock-effect en traumatisatie van de geboorteërvaring. Als volwassene lijken deze ervaringen niet shockerend. Als baby ervaren we dit wel zo. Wanneer we ons als ouder hier bewust van zijn en alles zo zacht mogelijk laten gebeuren, kan de baby een welkome ervaring beleven. Zoniet, dan kan dit een direct gevolg creëren op zijn verdere leven. Dikwijls worden we ons hier pas van bewust in ons volwassen leven.

Veel babies ontwikkelen bij de geboorte een vorm van angst of teleurstelling in deze wereld. Ze hebben gedurende 9 maand vertoeft in een natuurlijke en veilige omgeving en komen plots in een totaal artificïele wereld terecht. Het voelt dan veiliger voor hen om hun bewustzijn terug te trekken na deze eerste shockerende ervaringen. De baby lijkt in dit geval wel gezond, maar is niet helemaal aanwezig. Hierdoor gaat hij ook niet in totale verbinding met zichzelf, zijn ouders en zijn omgeving. Ervaring van natuurlijke bevalling en heel bewuste aandacht tonen aan dat de baby veel bewuster aanwezig is en zich sterker verbindt met zichzelf, zijn ouders en de omgeving.


Baby, peuter, kleuter en kindertijd.

Het moment van geboorte is immens belangrijk. En toch is dit pas de start van enkele levensjaren waarbij de baby, peuter en kleuter stap voor stap gevormd wordt tot een volwassen mens.

Hoe gebeurt deze vorming?
Tijdens de eerste levensjaren fungeert het limbisch systeem als een spons die omgevingsfactoren in zich opneemt. Onbewust eigenen we ons beelden, woorden en ervaringen toe. Dit prachtige systeem maakt dat we gedurende onze eerste levensjaren bijzonder veel leren over het leven. Behalve veel praktische kennis, wordt hier ook de basis van ons eigenbeeld en ons wereldbeeld gelegd. Zo vormt zich elke dag opnieuw een stuk van de limbische imprint die later ‘onbewust’ ons leven leidt.

Elke ervaring bouwt mee aan een eigenbeeld dat tot vrij en voluit leven leidt of een eigenbeeld dat eerder beperkend is.
Onvoorwaardelijke liefde, ‘volledige’ aandacht, stimulerende en positieve woorden en een omgeving die gevuld is met liefde ontwikkelen een positief zelfbeeld.
Een beperkend beeld kan ontstaan door gebrek aan ‘volledige’ aandacht, te weinig ‘echt’ oogcontact, beperkt huidcontact, een gevoel van tekort, beperkende overtuigingen van ouders die je eerder klein houden, ouders die ruzie maken, religieuze en politieke overtuigingen van je opvoeders en van de hele gemeenschap,…
Dergelijke ervaringen tijdens onze eerste levensjaren nestelen zich in het limbisch systeem en fungeren als software programma voor de rest van ons leven. Tenminste… tot we hiervan bewust worden en de keuze maken om deze limbische imprint te veranderen. Gelukkig kunnen we deze bewuste keuze maken op elk moment in ons leven! Dat is waar ‘Birth into Being – limbic imprint recoding’ mee aan de slag gaat.


Het limbisch systeem is ons helemaal eigen. Zo eigen dat we het absoluut ‘normaal’ vinden.

Een dier opgevoed in een kooi, gelooft dat dit zijn ‘normale omgeving’ is.
Een dier dat opgroeit in vrijheid, aanvaardt deze vrijheid als zijn norm.

Gezien we ons zelf alle imprints toegeëigend hebben, vinden we deze manier van zijn, handelen en denken helemaal normaal. Zelfs al druist het in tegen wie we in wezen zijn.
Mogelijk heb je in wezen bijzonder creatieve kwaliteiten, een prachtige zangstem of ware schrijfkwaliteiten. Toch kan het zijn dat je het tegendeel gelooft over jezelf, omdat dit in jouw limbische imprint geprogrammeerd zit.

Het is jouw geboorterecht om helemaal jezelf
te ontwikkelen en vanuit jouw kwaliteiten en potentieel in deze wereld te staan. Om dit te realiseren dienen we ons niet langer te laten regeren door deze imprint. We kunnen er als observator naar kijken, helen wat mag geheeld worden en veranderen wat we wensen te veranderen.
Tijd om onze zelf gecreëerde kooi vaarwel te zeggen!

 

Welke boodschap brengt dit ons?

Enerzijds vraagt het om bewuster om te gaan met het geboorteproces en opvoeding. Anderzijds nodigt deze kennis ons uit om aan de slag te gaan met de limbische programmatie en het beperkende effect ervan op ons leven te neutraliseren.
En dat, lieve mensen, is ons geboorterecht! Eenieder is op Aarde gekomen met het geboorterecht voluit te leven. En dat recht kan je terug in eigen handen nemen door verandering te brengen in jouw limbische imprint. Jij kan jouw ‘software’ terug naar zijn essentie brengen, om van daaruit te leven wie je in werkelijkheid bent.


Limbic Imprint Recoding

Net zoals onze limbische imprint gedurende de zwangerschap en eerste jaren van ons leven geprogrammeerd werd vanuit onze omgeving, kunnen wij nu BEWUST dit programma herschrijven of HERCODEREN. Via verschillende technieken die gelijktijdig op de drie delen van ons brein werken, herschrijven we dit programma tijdens de Birth into Being – Limbic Imprint Recoding’ Birthshop. Het effect ervan wordt ons pas helemaal duidelijk wanneer we ervaren hoe we plots andere mensen en andere situaties gaan aantrekken in ons leven. Wonderlijke helingen en veranderingen vinden hierdoor plaats!


Birth into Being – ‘Limbic Imprint Recoding’ (LIR) birthshop.

De BIB – ‘LIR’ birthshop omvat technieken die de onbewuste programmatie kunnen helen en veranderen – hercoderen.  Dit leidt tot meer leven vanuit vrijheid, vanuit jouw innerlijke wijsheid. Dit zorgt ervoor dat je niet langer vanuit een ongewenst programma mensen en ervaringen aantrekt, dan wel vanuit jouw essentie het levenspad bewandelt.
De voorbije twintig jaar hebben duizenden mensen wereldwijd het effect mogen ervaren van deze bijzondere technieken. Dit is een uitnodiging voor jou, om ook jouw geboorterecht op te nemen en voluit te leven.
LIR level 1 werken we vooral met de periode rond de geboorte.
LIR level 2 gaat voornamelijk over de kinderjaren en verder.
(lees meer)


Voor wie is de Birth into Being – ‘LIR’ birthshop?

Deze workshop is voor eenieder die zijn/haar geboorterecht om voluit te leven wenst op te nemen. Los van leeftijd, geslacht of verleden bieden de technieken fantastische ervaringen die heling brengen op verschillende niveau’s van ons zijn.

Jonge ouders kiezen voor deze workshop tijdens hun zwangerschap vanuit de wens  enerzijds zich vrij te maken van stagnerende informatie in hun limbisch systeem, zodat ze een natuurlijke bewuste en vlotte geboorte mogen ervaren – anderzijds zich te ontdoen van deze informatie om ze niet mee te geven aan hun nog ongeboren kind.
Deze keuze is bijzonder mooi. En toch staat deze workshop totaal los van zwangerschap of geboorte.

Wij geven elke 24u geboorte en leven aan nieuwe dag. Elk moment van ons leven stroomt voort met het programma waarmee we ooit gevormd zijn – bewust of onbewust. Elke stap in ons leven, elke stap in onze relatie, elke onderneming en keuze die we aangaan is een vorm van creatie die sowieso onderhevig is aan onze limbische imprint. En of je nu één, achttien of tachtig bent, ieder van ons heeft het recht om voluit zijn of haar leven te leven. Het is jouw geboorterecht om voluit je leven te leven. En dit geboorterecht is ons jammer genoeg al bij de geboorte ontnomen door de manier waarop 95 % van de mensen in onze maatschappij geboren is.

Vandaag kan jij jouw geboorterecht terug opnemen en kiezen voor een leven vanuit totale vrijheid!


Waarom ‘Birthshop’?

We spreken van een birthshop in plaats van workshop. Tijdens de birthshop ontstaat een  geboorteveld, waarin helingen plaatsvinden – een veilig veld waarin je stap voor stap herboren wordt. Het is niet ‘werken’, wel een wonderlijk proces dat leidt tot heling en hergeboorte. Welkom!